Kontakt

Sídlo spoločnosti

KONEX REALITY SK, s.r.o.
Komenského 1095/34,
073 01 Sobrance, Slovakia
IČ: 51 252 848
Obch.reg. OS Košice I, odd.: Sro, vložka číslo: 42904/V

Michalovce

Špitálska 5
071 01 Michalovce

Tel. +421 915 887 596

info@konex-reality.sk
spolupraca@konex-reality.sk

+421 56 628 41 72

Infolinka:
+421 918 883 321

Humenné

Mierová 2529/87,
budova Allianz,
066 01 Humenné

Tel. +421 911 231 064

Trebišov

M.R.Štefánika 2368/176,
075 01 Trebišov

Tel. +421 918 497 777

Sobrance

Komenského 1094/32,
073 01 Sobrance

Tel. +421 908 526 780

Máte otázky? Napíšte nám. Snažíme sa odpovedať v čo najkratšej dobe.

Poskytujem svoje osobné údaje:
pre účely marketingovej komunikácie