Pozemky / Pozemky - poľnohospodárske, lesné

NA PREDAJ – Orná pôda, k. ú. Bystré
PREDAJ - Vranov nad Topľou

ID:7100

Ponúkame Vám na predaj pozemok – ornú pôdu, v k. ú. Bystré:

 • pozemok situovaný v extraviláne obce,
 • parcela registra ,,E“ evidovaná ako ...
ORNÁ PÔDA – k. ú. bystré
PREDAJ - Vranov nad Topľou

ID:7101

Ponúkame Vám na predaj pozemok – ornú pôdu, v k. ú. Bystré:

 • pozemok situovaný v extraviláne obce,
 • jedná sa o 2 parcely registra ...
Na predaj pozemok – orná pôda, k.ú. Michalovce
PREDAJ - Michalovce

ID: 2296

 • ponúkame na predaj pozemok,
 • ornú pôdu v kat. úz. Michalovce,
 • výmera pozemku 10.000 m2,
 • rozmery 40 x 250 ...
Ložisko stavebného kameňa – pozemok 26 há, Ladmovce
PREDAJ - Trebišov

ID: 4260

Ponúkame na predaj pozemok v kat. úz. Ladmovce, okr. Trebišov:

 • nachádza sa asi medzi obcami Ladmovce a Viničky, asi ...
INVESTIČNÁ PONUKA! Pozemok pri Humennom
PREDAJ - Humenné

ID:6067

 • pozemok sa nachádza v katastrálnom území Hažín nad Cirochou, v blízkosti Humenného,
 • evidovaný ako trvalý trávny porast,
 • jeho celková výmera ...
NA PREDAJ! INVESTIČNÝ POZEMOK pri Humennom
PREDAJ - Humenné

ID:6068

 • pozemok sa nachádza v katastrálnom území Hažín nad Cirochou, v blízkosti Humenného,
 • evidovaný ako trvalý trávny porast,
 • jeho celková výmera ...