Zabezpečte Váš domov

Ochrana obydlia a majetku je hlavne v čase dovolenkového obdobia veľmi  aktuálnym  problémom.  Mnohí sa čoskoro vyberú za oddychom a  svoje príbytky nechajú opustené. Preto je potrebné zabezpečiť ich tak, aby návrat z dovolenky nepokazil pohľad na vykradnutý byt či dom, resp. aby návrat domov nebol predčasný.

Z  uvedeného  dôvodu  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Michalovciach  odporúča  občanom, aby  dodržiavali  nasledovné  rady a tak predišli mnohým nepríjemným a často nebezpečným situáciám:

* buďte obozretní  a  všímajte  si podozrivé osoby, ktoré sa pohybujú v  blízkosti bytových či rodinných domov, prípadne v ich okolí,

* po  odchode  z  domu uzatvorte  okná  (nezabudnúť na strešné a pivničné) a uzamknite dvere,

* nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohodnutých miestach (pod rohožkou, v kvetináči a pod.),

* počas  dlhodobej  neprítomnosti nezaťahujte okná roletami, dávali by ste tým na vedomie, že nie ste doma,

* požiadajte rodinu alebo dôveryhodných známych o  pravidelné vyprázdňovanie poštovej schránky,

* nenechávajte doma väčšie sumy peňazí,  cennosti,  cenné  zbierky a pod.,

 * doklady od drahého priemyselného a spotrebného tovaru si  dobre  uchovajte,  vyznačené  čísla  na  dokladoch umožnia  vec  identifikovať a  vrátiť  ju  späť  do  vášho vlastníctva,

* na sociálnych sieťach nezverejňujte svoj denný režim alebo denný režim svojich blízkych, preto-že môže napomôcť zlodejom zorientovať sa, v  akom čase určite nikto nebude doma,

* v rámci sociálnych sietí sa vyhýbajte  zverejňovaniu fotografii,  z ktorých je zrejmé, ako máte usporiadaný byt či rodinný dom a aké zariadenie sa v ňom nachádza,

* zabezpečte svoje obydlie ochrannými   prostriedkami (bezpečnostné dvere, ochranné mreže, bezpečnostné zámky, brány a pod.).

Prispejte k ochrane svojho majetku a dodržujte rady a odporúčania polície! V prípade akéhokoľvek podozrenia informujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo sa urýchlene obráťte na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru.

Tím KONEX REALITY