Úvery na bývanie – aj bez ručenia

Prednosti  stavebného  sporenia ocenili  a  využili pri  riešení  svojho bývania  aj  tí  občania,  ktorí mali problémy  so  zabezpečením  úveru alebo s výškou príjmu. Možno vás rozhovor s Ing. Petrom Jackom, okresným  riaditeľom  Prvej stavebnej sporiteľne, a. s,  presvedčí  o tom,  že  investovať do  stavebného sporenia sa oplatí.

Prečo ani po 20-tich rokoch neklesá záujem o stavebné sporenie?

Pretože tento finančný produkt je  nielen o  bezpečnom  a  výnimočnom  zhodnocovaní vkladov, o atraktívnych úrokových sadzbách pri úveroch, ktorými financujete svoje bývanie, ale napríklad aj o možnosti získať navyše k svojmu dôchodku pravidelný finančný príspevok vo forme renty.

 

Výhodné a bezpečné zhodnotenie peňazí je určite aj pre našich čitateľov veľmi dôležité. Čo konkrétne ponúka stavebné sporenie?

Vklady fyzických osôb a štátnu prémiu úročíme až 2-mi %-tami ročne. Podľa výšky vkladov v kalendárnom roku získava každý stavebný sporiteľ, teda aj dieťa, štátnu prémiu. V tomto roku predstavuje 10 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 €. Štátnu prémiu môžu získať aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.  Zhodnotenie vkladov  stavebných sporiteľov po šiestich rokoch dosiahne v priemere až 5,19% ročne.

Sporenie je prípravou na získanie úverových prostriedkov. Sú úvery dostupné naozaj pre každého?

Určite áno. Stavebné sporenie ponúka každému reálnu šancu dlhodobo si pripravovať prostriedky na financovanie bývania. Len stavební sporitelia – bez ohľadu na vek - majú po splnení dohodnutých  podmienok  nárok na stavebný úver. Stavebný úver až do výšky 340 tisíc € na jeden financovaný objekt poskytuje PSS, a. s., s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne. A navyše, stavebný úver až do výšky 40 tisíc € môžete čerpať bez zábezpeky nehnuteľnosťou či ručiteľom a aj bez skúmania príjmu žiadateľa. Tento typ úveru využívajú najmä mladí ľudia, ktorí majú menšie príjmy  a  väčšinou  nemajú  čím  ručiť  za úverové prostriedky. Tým, ktorým zatiaľ nevznikol  nárok  na  stavebný  úver,  ponúkame niekoľko druhov medziúverov – podľa výšky nasporenej sumy a podľa druhu zábezpeky za  úver,  dokonca  aj  úvery  bez  počiatočného  vkladu. A  navyše  –  úrokové  sadzby úverov  sa  nemenia  počas  celej  doby splácania.

Zdá sa, že stavebné sporenie je veľmi variabilný produkt. Je to naozaj tak?

Stavebné sporenie  ponúka  naozaj  veľa možností, ako vyriešiť financovanie bývania – či už naše, prípadne našich blízkych. Mnohým občanom, ktorí stáli pred zdanlivo neriešiteľnou situáciou, sme už pomohli. Či už to bolo pri hľadaní vhodného spôsobu zabezpečenia úveru,  správnej  cieľovej  sumy, optimálneho variantu sporenia, alebo výšky splátok. V momente, keď začnete sporiť a pravidelne sporíte, je reálnejšia vaša šanca získať výhodný úver – v niektorých prípadoch aj bez zábezpeky a skúmania bonity. Vieme ušiť model financovania presne na mieru. Ten, kto má záujem bývať lepšie, má u nás dvere otvorené.

Podrobné informácie získate na telefónnych číslach:

Michalovce, Strážske - 0915 890 352
Michalovce, Sobrance - 0915 740 337
Veľké Kapušany - 0915 740 349
Trebišov, Sečovce - 0915 740 345
Trebišov, Kráľovský Chlmec - 0915 740 351

Tím KONEX REALITY