Školenie nových maklérov

Koncom leta naša spoločnosť uskutočnila výberové konanie na pozíciu realitný maklér. Prihlásilo sa nám veľa záujemcov, spomedzi ktorých sme vybrali sedem nových členov nášho tímu. O pár dní po podpísaní zmlúv sme začínajúcich maklérov pozvali na prvé vstupné školenie. Budúci makléri získali základné informácie o spoločnosti Konex reality, a. s. a o momentálnej situácii na realitnom trhu, ktoré im predniesol generálny riaditeľ spoločnosti Marek Bigaň. Ako postupovať, pri získavaní klientov a informácií, ale aj množstvo nových cenných informácií im predniesol Ing. Jaromír Išky, office manažér a Marcel Kováč, marketingový a personálny manažér. O vlastných skúsenostiach z terénu začínajúcich maklérov informovali služobne starší makléri Ivan Andrašov, senior maklér a Slavomír Šoltys.

V našom školiacom stredisku v Sobranciach sa 9.10.2013 uskutočnil firemný seminár. Zišli sme sa tu všetci zamestnanci a makléri spoločnosti. V úvode generálny riaditeľ Marek Bigaň informoval všetkých prítomných o aktuálnej situácii na trhu a vnútrofiremnej situácii. Informoval nás aj o pripravovanej novej marketingovej stratégii spoločnosti, jej štart sa pripravuje na začiatok roka 2014. Táto aktivita má pre spoločnosť Konex reality, a. s. potenciál prelomového významu.

Seminár riadil Marcel Kováč, marketingový a personálny manažér spoločnosti, ktorý pripravil prednášky na ďalšie zaujímavé témy. Informoval o používaní nového spôsobu elektronickej komunikácie medzi maklérmi a centrálou. Počas seminára vystúpil s prednáškou o práci s databázami aj Ing. Jaromír Išky a pán Ivan Andrašov predniesol prednášku na tému argumentácia.

Seminár sme ukončili diskusiou, do ktorej sa zapojili všetci makléri svojimi otázkami na vedenie spoločnosti, na svojich služobne starších kolegov. Zaznelo aj niekoľko veľmi podnetných návrhov a nápadov.

tím KONEX REALITY