Sponzorujeme výrobu videodokumentov

Naša spoločnosť prijala zaujímavú ponuku pána Marcela Kováča, ktorý spolupracuje s TV Mistrál v Michalovciach a súhlasila s výrobou dvoch častí videodokumentov o činnosti našej spoločnosti, ktoré boli odvysielané v TV Mistrál v marci a máji 2012.

Vo videodokumentoch sme sa snažili priblížiť vám našu spoločnosť, oboznámiť vás s jej činnosťou a poskytovanými službami, no ich dôležitou súčasťou boli aj cenné informácie o realitnom trhu. Divácke ohlasy na odvysielané dokumenty boli priaznivé, a tak je celkom možné, že podobné videodokumenty, ktoré divákovi poskytnú viac dôležitých informácií, budeme pripravovať pravidelne.

Spoločnosť Konex reality myslí na svojich klientov pred poskytnutím služby a sprostredkovaní kúpy či predaja, ale aj po realizácii obchodu. Je to dôležitá súčasť našej marketingovej stratégie, ktorú budeme rozvíjať a snažiť sa prispôsobovať ju tak, aby sme našim klientom vždy maximálne vyhoveli. Našou snahou je neustále zlepšovanie a rozširovanie portfólia poskytovaných služieb.

Spoločnosť Konex reality však prijala ešte jednu výzvu – podieľať sa sponzorsky na výrobe dvoch videodokumentov o významných historických budovách v Michalovciach: Zlatý býk a Dom zdravia.

Naše mesto nás robí Michalovčanmi! V tomto meste žili naši predkovia, ktorí nám zanechali bohaté kultúrne dedičstvo. Je našou povinnosťou napomáhať jeho uchovaniu a rozvíjaniu. Podpora výroby pôvodných videodokumentov o našom meste je dôležitá a bolo by nanajvýš na mieste, keby sa miestne firmy a spoločnosti snažili čo najviac podporovať kultúru a tradície, ale i ostatné kultúrno-spoločenské aktivity. Finančný zisk a kvalitná služba je cieľom každého podnikateľského subjektu, ale treba myslieť i na nehmotné hodnoty, ktoré po nás ostanú nasledujúcim generáciám...

tím KONEX REALITY

(06.06.2012).