So stavebným sporením za vlastným bývaním

Pri súčasných cenách nehnuteľností a najmä pri výške príjmov je treba investície do nehnuteľností riešiť aj formou úveru. O jednom z osvedčených a  využívaných  nástrojov financovania bývania na Slovensku hovoríme s Ing. Markom Daridom, regionálnym  riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. v Košiciach.

Pán riaditeľ, čím je stavebné sporenie príťažlivé pre nás, občanov?

Pomocou stavebného sporenia si môžete výhodne sporiť a postupne si pripravovať  zdroje na financovanie nového alebo obnovu už existujúceho bývania. Každý občan môže  vlastné zdroje, počas sporenia zhodnotené o úroky a štátnu prémiu, znásobiť dostupnými  úvermi, ktoré podstatne urýchlia realizáciu predstáv o bývaní.

 

Aký veľký úver môžem čerpať?

Maximálna výška úveru na jednu zmluvu o stavebnom sporení je až 170.000,- eur na jeden financovaný objekt môžu  manželia alebo partneri využiť až 340.000,- eur. Stavebný úver až do výšky 40.000,- eur poskytujeme bez skúmania   bonity a bez záložného objektu. Medzi našimi spokojnými  klientmi sú aj mladí ľudia s nízkymi príjmami a aj občania nad 55 rokov, ktorým pre ich nedostatočnú bonitu respektíve vysoký vek komerčné banky úvery na bývanie jednoducho  nedajú.

Stále viac občanov si začína porovnávať úrokové sadzby úverov v rôznych bankách. Je stavebné sporenie v tomto smere konkurencie schopné?

Úrokové sadzby stavebných úverov sa pohybujú už od 2,9 % ročne, čo je jedna z najnižších úrokových sadzieb na úvery, ak nie najnižšia. Kým ešte nemáte nárok na stavebný úver, úverové prostriedky získate s úrokom už od 5,69 % ročne.  Bezkonkurenčnou výhodou je fakt, že úrokové sadzby na vklady, ale aj na stavebné úvery sa nemenia počas celej doby sporenia  a  splácania  stavebného  úveru.  Takže  každý  náš  klient  vie,  aké  budú  jeho  výnosy  zo  sporenia,  na druhej strane sa nemusí obávať toho, že by sa mu počas splácania zvýšili splátky úveru.

Za akých podmienok môžem získať úver z Prvej stavebnej sporiteľne?

Snažíme  sa  neustále  zjednodušovať  podmienky  pre  poskytovanie  úverov.  Napríklad  ponúkame  klientom úvery aj bez predchádzajúceho sporenia, stačí iba uzatvoriť zmluvu, začať sporiť a požiadať o úver. V súčasnosti sme zvýšili až na 25 000,- eur objem úveru, ktorý poskytujeme iba s ručiteľom, ale ústretových krokov je viac čo sa týka zábezpek alebo bonity klienta.

Na čo všetko môžem využiť stavebné sporenie?

Najviac finančných prostriedkov využívajú naši klienti na modernizáciu a rekonštrukciu starších bytov a rodinných domov. Veľká časť finančných prostriedkov je určená  na kúpu bytov alebo rodinným domov či už novostavieb alebo starších  nehnuteľností. Vďaka stavebnému sporeniu môžete financovať aj kúpu nebytových  priestorov a ich prestavbu na byt. Ak uprednostňujete ekologické bývanie, môžete zo stavebného sporenia financovať zdroje energie. Možností je naozaj viac.

Ak chcete aj vy čo najskôr lepšie bývať, potrebné informácie vám ochotne a bezplatne poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne, a.s..

Tím Konex reality, a.s.