Pozemky / všetky ponuky

NA PREDAJ – Veľký stavebný pozemok v obci Somotor
PREDAJ - Trebišov

ID:6582

 • obec je vzdialená 15 km od Kráľovského Chlmca, 40 km od Trebišova,
 • pozemok je situovaný v tichej lokalite obce, mimo ...
Rozsiahly pozemok vhodný pre developera v Trebišove
PREDAJ - Trebišov

ID:7255

Ponúkame Vám na predaj rozsiahly pozemok v Trebišove:

 • nachádza sa v severnej časti Trebišova pri železničnej stanici,
 • celková rozloha pozemku je ...
NA PREDAJ – Poľnohospodárske pozemky v k. ú. obce Sačurov
PREDAJ - Vranov nad Topľou

ID:6619

 • nachádzajú sa v katastrálnom území obce Sačurov,
 • jedná sa o ornú pôdu (1 010 m2) a trvalý trávny porast (210 m2),
 • celková ...
NA PREDAJ – Orná pôda v k. ú. obce Sačurov
PREDAJ - Vranov nad Topľou

ID:6620

 • nachádza sa v extraviláne obce Sačurov,
 • celková výmera ornej pôdy je 3 409 m2
 • rozmery cca 6m x 540m.

Zabezpečíme Vám ...

Orná pôda v k. ú. obce Sačurov - PREDAJ
PREDAJ - Vranov nad Topľou

ID:6621

 • jedná sa o 3 parcely, ktoré sa nachádzajú v k. ú. obce Sačurov,
 • prvá parcela o výmere 5 317 m2, druhá 3 721 m2 ...
NA PREDAJ – Orná pôda, k. ú. Bystré
PREDAJ - Vranov nad Topľou

ID:7100

Ponúkame Vám na predaj pozemok – ornú pôdu, v k. ú. Bystré:

 • pozemok situovaný v extraviláne obce,
 • parcela registra ,,E“ evidovaná ako ...